Divadélko "SMÍŠEK"

Opět nás navštívilo divadélko „SMÍŠEK“ s Doktorskou pohádkou. Koho by to napadlo, že čaroděj bude potřebovat doktora? Ale když to přišlo a čaroděj dostal rýmu, kašel a velkou teplotu, musel se jeho pomocník Vincek hodně snažit, aby se k čarodějovi vypravili lékaři. Protože doktoři musejí pomáhat nemocným, i kdyby si o nich nic dobrého nemysleli, čaroděje přece jen vyléčili. Pohádka se dětem velmi líbila.