Divadelní představení v anglickém jazyce

Dne 4.5.2017 se žáci čtvrtého a pátého ročníku vydali do Základní školy ve Slavkově, kde se v Kulturním domě uskutečnilo anglické představení tří pohádek : Malá mořská víla, Pasáček vepřů a jako poslední zazněla pohádka Zimní královna z cyklu FAIRYTALES Hanse Christiana Andersena, které poutavě, vtipně a skvělou angličtinou předvedlo Domino Theater & Domino Project z Brna. Společně s herci se žáci zaposlouchali do anglických textů a snažili se využít veškerou svou, zatím získanou slovní zásobu angličtiny. Mnohé děti byly nadšené z toho, že obsahu pohádky porozuměly. Čas před představením jsme využili k tomu, abychom si prohlédli slavkovskou školu, učebny, jídelnu, tělocvičnu, pozdravili se s bývalými žáky, ale také se naši páťáci měli možnost seznámit se se svými budoucími spolužáky, se kterými v září usednou do společné třídy. I přes počáteční obavy z anglického textu pohádky si všichni pohádkové dopoledne ve Slavkově užili.