Divadlo v MŠ

Do naší MŠ zavítalo divadlo „ŠIKULKA“ s třemi pohádkami: „O neposlušném Matýskovi“, „Žárlivý tučňák“ a „O medvídkovi“. Všechny pohádky měly jedno společné. Dětem vyprávět různé příběhy s ponaučením o tom, jak se správně chovat, co je zdravé a co ne (nebýt vybíravý) a nakonec, umět si udržovat pořádek kolem sebe. Děti se zaujetím poslouchaly a zapojovaly se do děje pohádek, spolupracovaly a odpovídaly na otázky. Těšíme se na další návštěvu.