Dolnoživotický skřivánek

První březnový den proběhla na naší škole pěvecká soutěž o Dolnoživotického skřivánka. Soutěže se zúčastnily všechny děti naší základní školy ve třech soutěžních kategoriích. V první kategorii nejmladších dětí se na vítězných stupních umístili: Lukášek Doležel, Lenička Drastichová a Vojtíšek Šenk. V druhé kategorii určené dětem druhých a třetích tříd byli nejúspěšnější tito žáci: Eliška Rottrová, Simonka Harazínová, Samuel Krejčí. Nestarší kategorii reprezentovali žáci čtvrté a páté třídy. Na stupně vítězů se tentokrát postavili tito žáci: Martin Pavlík, Dominika Elblová a Terezka Schvanová .Vítězové této kategorie budou reprezentovat naši školu v dalším postupovém kole, které se bude konat dne 30. 3. 2012 v Opavě. Všichni zpěváčci dostali drobnou odměnu za statečnost a vítězové si odnesli pěkné skřivančí výhry. Celé dopoledne se pak táhlo v duchu bujarého notování. Velké poděkování patří paní učitelce Lucii Fajmonové, která tuto akci nejen zorganizovala, ale zajistila veškerá ocenění.