Dopravní výchova ve školní družině

V rámci činností školní družiny jsme se v dubnu  zaměřili na dopravní  výchovu.  Snažíme se vést děti ke správnému a zodpovědnému chování  v silničním provozu.  Probírali jsme cestu dětí do školy a zpět, jak se správně chovat na chodníku, jak bezpečně přecházet silnici. Vzhledem k tomu, že některé dětí jezdí na kole nebo koloběžce, a tím pádem se stávají účastníky silničního provozu, mají své povinnosti. Děti zodpovídaly otázky, jak musí být vybaveno jízdní kolo, jaké znají dopravní značky a zda se dle nich při jízdě řídí. Nebylo opomenuto jedno ze základních pravidel  - každý cyklista musí mít na hlavě přilbu.