Dráček Hasík opět ve škole

Tradičně naši školu pravidelně navštěvují dobrovolní hasiči  z Dolních Źivotic. Jednou z mnoha aktivit je preventivně výchovný program s názvem „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, který žáci znají pod jménem Hasík. 

První část se konala v úterý 28.1. Druháky školili instruktoři paní Bc. Lucie Čermínová a pan Václav Polák. Při výuce hravou formou žáci poznávali vlastnosti ohně.

 

 

Vštěpovaly se jim zásady, že oheň dětem do rukou nepatří. Učili se přivolat si pomoc hasičů, policie, záchranné služby a rozšířili si základy zdravovědy. Děti získaly vědomosti, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. V rámci projektu se děti také dověděly, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu.

V úterý 11.2. si žáci zopakovali poznatky z první hodiny a prakticky nacvičily, jak se zachovat v krizových situacích souvisejících s ohněm, viděli výstroj hasiče, aby se jej nebáli při případném opravdovém zásahu, seznámily se s hasicími přístroji a jejich umístěním ve škole.

Cílem projektu bylo získání důvěry dětí a vytvoření respektu z ohně. Za odměnu pak šikulky dostaly obrázky, skládačky nebo pexesa. Po celou dobu projektu byl dětem na blízku dráček Hasík, který v úplném závěru ukrýval ve své velké kapse sladkou dobrotu pro odvážné děti. Děkujeme instruktorům za skvělou prezentaci tohoto projektu.