Environmentální výchova v ZŠ

Již máme za sebou půlrok našeho ekologického desatera a už se těšíme na další témata. Každý měsíc se žáci seznamovali s jedním bodem desatera prostřednictvím vytvořené nástěnky, ale hlavně při společných rozhovorech nad daným ekologickým problémem. V září jsme si povídali o důležitosti vody, v říjnu proběhlo téma Energie, a také se uskutečnil celoškolní projekt věnovaný ke Dni stromů- stromová štafeta, při kterém naši bývalí žáci předávali ovocný strom našim prvňáčkům, a všechny děti plnily spoustu činností věnovaným stromům.

V listopadu jsme se zabývali Spotřebním zbožím. V prosinci se uskutečnila vycházka ke krmelci s potravou pro zvířátka. V období topné sezóny bylo třeba se zamyslet nad tématem Ovzduší, nad druhy paliv a způsobem topení. V lednu žáci zhlédli zajímavý video program společnosti Ekokom o třídění odpadu a druhotných surovin. Naše škola je zapojena do programu Zelená škola. V naší budově je umístěn sběrný koš na drobná elektrozařízení, kde mohou děti využité elektro odkládat. Naše škola se opět zapojila do sběru starého papíru, kdy nasbírala 3320 kg, kaštanů 1102 kg a žaludů 36 kg. Nyní pokračuje sběr pomerančové a citronové kůry. Naši žáci se opravdu velmi snaží a dělají nám radost. Velice děkuji paní učitelce Žanetě Indrákové, která jednotlivá ekologická témata připravuje a dětem srozumitelnou formou prezentuje.