Etiketa v ZŠ - výchovný program

Dne 12. 4 2018 navštívila naši školu lektorka vzdělávací agentury Katherine Kateřina Kloudová. Pro žáky všech ročníků byl připraven výchovný program s názvem Etiketa a školní řád. Lektorka Kateřina Kloudová pomohla dětem odpovědět na tři základní otázky. Jak se chovat k učitelům? Jak se chovat k druhým? Jak se chovat ve škole? Děti si vyzkoušely úlohu ředitele školy, paní učitelky, pana učitele, rodiče i samotných žáků.

Dozvěděly se o tom, která osoba je společensky významnější i co tato slova znamenají v praxi. Během praktických ukázek si žáci připomněli základy slušného chování, zdravení, různé typy společenského postavení apod. Na všech scénkách se postupně vystřídali všichni žáci. Během lekce si žáci vytýčili pravidla chování ve třídě. Byli zvoleni správci jednotlivých pravidel, kteří je mají za úkol ve svém kolektivu ohlídat v průběhu celého školního roku. Doufejme, že si děti budou pravidla pamatovat a uvedou je do praxe ve škole, ale i mimo ni.