Etiketa

Dne 12.2.2020 navštívila naši školu již podruhé lektorka vzdělávací agentury Katherine Kateřina Kloudová. Pro žáky všech ročníků byl připraven nový výchovný program s názvem Etiketa a byl zaměřen na pravidla slušného chování ve společnosti a na chování ve vztahu muž a žena.

Děti se dozvěděly o tom, která osoba je společensky významnější i co tato slova znamenají v praxi. Během praktických ukázek si žáci připomněli základy slušného chování, zdravení, různé typy společenského postavení, kdo koho představuje při setkání, jak se má muž zachovat k ženě apod. Žáci se vžili do rolí a vše si před obecenstvem vyzkoušeli, odpovídali na vylosované otázky i zavzpomínali na společenské chování před sto lety. Během programu se žáci navzájem chválili a vyzdvihovali vlastnosti, které mají na svých kamarádech rádi. Celý program skončil vylosováním tajného kamaráda, pro kterého nezištně udělají dobrý skutek. Doufejme, že si děti budou pravidla pamatovat a uvedou je do praxe ve škole, ale i mimo ni.