EVVO a projekt OVOCE DO ŠKOL

OVOCE DO ŠKOL: Téma přednášky v zábavné formě, která navazovala na EVVO na téma Zahrada- užitková či okrasná, počátkem května, dne 6.5.2015. Děti si připomenuly komentářem a videozáznamem důležitost a užitkovost zahrady, nezbytnost práce na ní a radosti, která je nám dávána při pohledu na její barevnou krásu. Po krátké přestávce se děti přesunuly do ateliéru, ve kterém na ně čekalo pěkné překvapení v podobě mladého muže, který jim začal zábavnou formou povídat o zdravé stravě. 

 

 

Děti hned na začátku dostaly několik hádanek a za správnou odpověď pro ně bylo připravené malé ocenění formou multivitaminového nápoje, pexesa, jablka a dalších pěkných cen. Malí i velcí se předháněli ve správných odpovědích. Po chvíli děti překvapil druhý z předvádějících, který nastoupil vedle „kolegy“ převlečený za velký citron. Společně dětem povídali o mnoha různých vitamínech, důležitých pro jejich správný růst a vývoj. Dozvěděly se jaké ovoce má různé vitamíny a zajímavostí o zdravé stravě. Během povídání děti dostávaly otázky a hádanky a opět za správnou odpověď dostaly malou odměnu. Děti byly nadšené a své mladé učinkující odměnily sborovou písní „Citrónky“.