EVVO - ZDRAVÍ A SPORT

První jarní měsíc jsme v environmentální výchově začali  přednáškovou hodinou o  ZDRAVÍ  a  SPORTU,  který jde ruku v ruce s tímto tématem.  Téma dětem avizovala  již dopředu  připravená nástěnka netradičním způsobem tak, aby co nejvíce děti zaujala a každý si v informacích našel  to, co ho zajímá. Dětem byl přiblížen svět  sportovních novinek, stravy, zdravého životního stylu – životní fitness  filozofie. Na interaktivní tabuli všichni shlédli a seznámili se se sportovními styly –  DRUMS FIT, PILOXING, TRX, DEEP WORK, JÓGA, VIRTUÁLNÍ TRÉNINK. Téma bylo pojato tak, aby si  děti uvědomily, že nejen tělo, ale i mozek a paměť je třeba „krmit“ pravidelným pohybem.  Na to „páťáci“ vytvořili týmy s prvňáky a spolu se snažili co nejlépe obstát v pamětním minutovém testu. Všechny děti se méně či více úspěšně popraly se zadaným úkolem, ale všechny děti ukázaly, že mají v sobě soutěživého ducha a nic nevzdávají. Poutavou a zajímavou hodinu environmentální výchovy si pro všechny žáky naší školy připravila paní učitelka Zdeňka Podolová.