Funny English – soutěž v anglickém jazyce

V pátek 8.3. reprezentovalo pětičlenné družstvo chlapců páté třídy naši školu v soutěži v anglickém jazyce Funny English. Soutěž organizovala  ZŠ Vrchní v Opavě.  Žáci si měli možnost porovnat své znalosti s 19 družstvy základních škol okresu Opava. Pro děti bylo připraveno 7 pracovních listů, které byly doplňovány dalšími zábavnými ústními soutěžemi.  I když se chlapci snažili ze všech sil a prokázali dobrou znalost angličtiny (bodové rozdíly byly malé) nepodařilo se jim loňské 7.místo obhájit a celkově jsme skončili na 14. místě. Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme, ať je pro ně výuka  angličiny stále zábavná. Děkuji paní učitelce Janě Šustrové za přípravu a doprovod na tuto soutěž.