Gratulace k úspěchu ve výtvarné soutěži

Velice nás těší, že můžeme opět gratulovat ke krásnému úspěchu v mezinárodní dětské výtvarné soutěži „Krásná jako kvítka…“žákům naší školy Aleškovi Kreuzbergerovi, který získal DIPLOM za  obrázek, který do soutěže namaloval a Stelinka Stonišová za svůj nádherný výtvor získala ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY. Dosáhnout na některou z cen přitom nebylo snadné, protože soutěže se letos zúčastnilo 13 zemí celého světa. I jen to, že porota vybere obrázek k vystavení, je velkým úspěchem.

Stelinka Stonišová byla pozvána na slavnostní vyhodnocení soutěže za přítomnosti významných hostů, představitelů města Havířova, návštěvníků z celé republiky, Polska i Slovenska, které se uskutečnilo v pátek 5. září 2014 v 17 hodin ve výstavní síni Víléma Wűnsche v Kulturním domě L. Janáčka v Havířově-Podlesí. Letošní 24. ročník soutěže, jehož tématem byly „Přírodní živly“, se uskutečnil pod záštitou známé moderátorky České televize a meteoroložky Barbory Tobolové, která bude na slavnosti osobně přítomna. 

Velice dětem blahopřejeme! Děkuji také paní učitelce Mgr. Zuzaně Remešové za skvělé vedení při výtvarném tvoření.

ocenění 2014 Krásná jako kvítka