Gymnastický kroužek v MŠ

V pátek 25.10.2015 byl zahájen kroužek gymnastiky. V letošním roce je přihlášeno 12 dětí, které opět povede zkušená a oblíbená  cvičitelka Martina Plačková. Cvičitelka se seznámila s novými dětmi, všichni společně zavzpomínali na prázdniny a s radostí se pustili do cvičení. Cvičení probíhalo hravou formou doprovázeno veselou a rytmickou hudbou. Děti prováděly jednoduché cviky pod názvem – „talíř, houpačka, mísa“, učily se správnému držení těla, propínaly špičky, běhaly, skákaly. Na závěr dostaly samolepku na tričko. Děti byly spokojené a cvičení si velmi užily.