Halloween v naší škole 2018

Dne 19.10. si naši žáci 3.,4. a 5. ročníku opět připravili Halloweenské představení pro své mladší spolužáky a hosty z řad rodičů, babiček, dědečků či sourozenců, jejichž návštěva nás velmi potěšila. Už od samého rána se začala ve škole objevovat nejrůznější strašidla a atmosféra tohoto svátku, s kterým se žáci seznamují v anglickém jazyku, se nesla celým dnem. Tradičně se chodbou v 10 hodin roznesly tóny písně We are witches of Halloween a nastoupili namaskovaní žáci se svým programem, který byl plný básní, písní, pohybových doprovodů. Herecké výkony žáků nás nejen učily cizímu jazyku a tradicím v cizích zemích, ale také nás pobavily a vykouzlily úsměv na našich rtech. Velice děkujeme žákům za zábavný program a vyučujícím Ž. Indrákové, K. Janků, M. Pécsiové a J. Šustrové za skvělou přípravu žáků a realizaci celého programu.