Halloween v naší škole

Na konec října připadá anglosaský lidový svátek Halloween. Název vznikl zkrácením anglického  „All – Hallows – eve“ tedy „Předvečer  Všech  svatých“. V České republice nejde o tradiční svátek, i když některé domácnosti zdobí  svůj dům a okna dýňovými lampami tzv. „Jack-o-laterns“. Naše škola v rámci výuky anglického jazyka uspořádala v pátek 24. 10. projektový den, aby se žáci s touto tradicí blíže seznámili. Již začátkem týdne děti výtvarně zpracovávaly symboly Halloweenu, vyřezávaly nádherné lucerny z dýní a seznamovali se s tradicemi národů jiných zemí. Žáci 3., 4. a 5. ročníku si se svou vyučující anglického jazyka připravili pro žáky nižších ročníků, pro rodiče a vyučující pásmo písní, básní a tanců a předvedli, co se již v anglickém jazyce naučili. Mohli jsme zahlédnout duchy, čarodějnice, kostlivce, příšery, upíry a různá strašidla. Dopoledne se neslo v duchu zábavy a dobré nálady. Bylo vidět i slyšet, že žáci 3., 4. i 5. ročníku pod vedením paní učitelky Jany Šustrové již v hodinách anglického jazyka mnoho ví a dokážou. Děkuji paní uč. Janě Šustrové i žákům za poučné i velmi zábavné dopolední hodiny.