Halloween v základní škole

V pátek 1. 11. jsme oslavili Halloween – svátek původních obyvatelů Evropy – Keltů, který se dostal do Ameriky s irskými přistěhovalci. Chodby naší školy se rozzářily svitem halloweenských dýní a po škole se rozeběhla nejroztodivnější strašidla. Žáci 3., 4. a 5. ročníku vysvětlili mladším spolužákům historii Halloweenu a předvedli pásmem písní, básní a říkanek , co se již v anglickém jazyce naučili a jak dokážou v cizím jazyce komunikovat.

Žáci se učí zábavnou formou, hravými a věkově přiměřenými metodami se snaží zvládnout základy cizího jazyka a jeho použití v běžném životě. Seznamují se s jinou kulturou a v souvislosti s tím si začínají uvědomovat postavení ve společnosti,  v Evropě. Během dopoledne panovala hravá atmosféra a zvesela jsme si tento svátek všichni užili. Program s žáky 3.,4.a 5.ročníku nacvičila a vše zorganizovala paní učitelka Jana Šustrová, které velice děkuji.