Halloween v ZŠ

V rámci projektového vyučování anglického jazyka oslavily děti HALLOWEEN  pásmem písní, básní a pohádek. Halloweenský den začal již po zahájení vyučování v 8.00hodin, kdy žáci přišli do školy v maskách a výuka byla pojata „strašidelně“. Žáci 3.,4. a 5. ročníku rodičům a menším žákům ukázal,i jak se zábavnou formou učí v cizím jazyce komunikovat a  cizí jazyk používat v běžném životě. Samotnému vystoupení dětí předcházelo vyřezávání lucerniček z dýní. Doufám, že se děti i rodiče bavili a věřím, že se všem tento den líbil a budeme jej moci zase zopakovat.  Děkujeme rodičům a manželům Pasičovým za obří úrodu dýní, ze kterých jsme vytvořili nádherné svítící lucerny.

 

Halloween – jako svátek – je velmi starý, slaví se 31. října. Jeho historie sahá až k dávnověkým Keltům. Tehdy se rok dělil na dvě období – období hojnosti a období zimy a hladu. Začátkem listopadu se Keltům zásoby úžily a nastávala pro ně špatná doba. Proto lidé první listopadový den uctívali Boha Mrtvých – Anwinna. Lidé věřili, že této noci se zjevují duše mrtvých a tak jim svítili na cestu lucernami vyrobenými z dýní. Duchové se vraceli domů, aby za pomoci svých příbuzných překročili hranici Země Mrtvých. Živí se převlékali do starých cárů a pomalovávali si obličeje, aby do nich nevstoupili zlí duchové. Této noci se říkalo Samhain. Děkuji paní učitelce Janě Šustrové za poutavý a pěkný projekt v rámci anglického jazyka.