Halloweenské vystoupení žáků ZŠ

Dne 21. 10. si žáci 3., 4. a 5. ročníku připravili krátké Halloweenské vystoupení. Všichni se nastrojili do svých krásných a nápaditých kostýmů. Řady prvňáků a druháků se rozšířily o rodiče, babičky či sourozence, takže jsme o diváky neměli nouzi. Za zpěvu písně We are witches of Halloween jsme začali v deset hodin. Stela a Andrea, žákyně 5. ročníku, nás seznámily s tradicí tohoto svátku. Následovalo pásmo žáků 3. ročníku, kteří se nám nejprve představili a zazpívali tři písně Superstars, In the jungle a Happy face, které doplnili pohybem a obrázky. S balónky si na říkadlo I am stretching zacvičili žáci čtvrtého ročníku, zazpívali píseň Go away a hru na hudební nástroje předvedli při písni I am music man. Žáci pátého ročníku přednesli báseň Happy Halloween a Halloween colours. Všechny diváky roztančili závěrečnou písní Ram sam sam .Díky multikulturní výchově se tak žáci seznámili se zvyky a tradicemi jiných zemí ve světě.