Hallowenské dopoledne

Halloween – svátek původních obyvatelů Evropy – Keltů, který se dostal do Ameriky s irskými přistěhovalci, oslavily děti anglickým pásmem písní, básní, říkanek a pohádek v pátek 21.10. v rámci projektového vyučování anglického jazyka. Cílem tohoto projektu bylo ukázat, co se děti 3.,4. a 5. ročníku v angličtině naučily, jak dokážou v cizím jazyce komunikovat. Děti se učí zábavnou formou, hravými, věkově přiměřenými metodami se snaží zvládnout základy cizího jazyka a jeho použití v běžném životě. Postupně získávají zkušenosti s jinou kulturou a v souvislosti s tím si začínají uvědomovat postavení ve společnosti, v Evropě. Všichni žáci, pod vedením paní učitelky Jany Šustrové, zvládali vše na výbornou. Během dopoledne panovala veselá, optimistická, hravá atmosféra vzbuzující u žáků chuť k učení a důvěru, že se jim podaří cizí jazyk zvládnout.