Hallowenské představení v ZŠ

Dne 17.10. si žáci 3., 4. a 5. ročníku opět připravili Halloweenské představení pro své mladší spolužáky a hosty z řad rodičů, babiček, dědečků i sourozenců, jejichž návštěva nás velmi potěšila. Už od samého rána se začala ve škole objevovat nejrůznější strašidla a atmosféra tohoto svátku, s kterým se žáci seznamují v anglickém jazyku, se nesla celým dnem.

Tradičně se chodbou v 10 hodin rozezněly tóny písně We are witches of Halloween a nastoupili namaskovaní žáci se svým programem, který byl plný básní, písní, pohybových doprovodů. Herecké výkony žáků nás nejen učily cizímu jazyku a tradicím v cizích zemích, ale také nás pobavily a vykouzlily úsměv na našich rtech. Velice děkujeme žákům za zábavný program a vyučujícím Ž. Indrákové, M. Pécsiové, K. Janků a J. Šustrové za skvělou přípravu žáků a realizaci celého programu.