Hasiči opět ve škole

Nebojte se, nehořelo! To páni hasiči, spíše hasičky Tereza Martínková a Lucie Čermínová z HZS Dolní Životice spolu s dráčkem Hasíkem, přišly již na tradiční akci besedovat s dětmi v preventivním programu pro 1. stupeň ZŠ Hasík. Druháčci a letos i prvňáčci, protože jsou ve společné třídě, si osvojili a hravou formou zopakovali důležitá telefonní čísla. 

Děti poznaly zlý a dobrý oheň i co může způsobit požár. Naučily se, jak uhasit hořícího člověka. Nakonec každý dostal drobné dárečky k tématu. Tyto preventivní akce hasičů v naší škole probíhají již několik let. Není proto náhodou, že v naší vesnici nejsou dětské požáry. Velice děkujeme paní Tereze Martínkové i Lucii Čermínové za velmi pěkně připravený program a těšíme se na další setkání.