Hasičský záchranný sbor z Hlučína u nás ve škole

Dne 29. 11. naši školu navštívili záchranáři Hasičského záchranného sboru z Hlučína nadpraporčík Vilém Schindler, podpraporčík Ondřej Houser a podpraporčík Jaroslav Vadas. Nejprve si žáci zopakovali vše, co znají o záchranném systému v Česku. Pak si prohlédli záchranářskou výstroj. Nejvíce je zaujalo kompletní vybavení potápěčů, jehož některé části měli možnost vyzkoušet. Neméně zajímavé bylo i poučení o chování v krizových situacích. Po shlédnutí krátké instruktážní ukázky na interaktivní tabuli jsme se dozvěděli, jak je možné předcházet například utonutí při bruslení, což bylo poučné zvláště v tomto ročním období. Dále se všichni seznámili, jak se chovat při koupání v létě, aby nedošlo k utopení. Děti našly motivaci k úspěšnému absolvování kurzu plavání, který na nás čeká již v březnu. Dozvěděly se také jak předcházet zbytečným utonutím a jak se zachovat, když někomu utonutí hrozí.

 

V další části přišel na řadu praktický nácvik krizových situací. Žáci nacvičovali házení záchranným pytlíkem, házení lanem i volání záchrany. Ačkoli se zdá, že zavolat pomoc je snadné… Všichni zúčastnění se však přesvědčili, že ne vždy je to pravda. A což teprve přímá záchrana života! Po dnešní instruktáži si žáci budou lépe uvědomovat, jak je důležité předcházet okolnostem, při nichž může dojít k utonutí a v případě, že se naskytne nějaká taková situace, jak se v takovém případě chovat. Touto cestou záchranářům nadpraporčíkovi V. Schindlerovi, podpraporčíkovi O. Houserovi a podpraporčíkovi J. Vadasovi velice děkuji za krásně připravenou a poutavou besedu, kterou si pro naše žáky připravili.