Hasík 2017 ve 2.ročníku

V rámci projektu „Hasík“ naši školu pravidelně navštěvují dobrovolní hasiči  z Dolních Životic. Naši druháčci se v pátek 17.2.2017 těšili na instruktorky Bc. Lucii Čermínovou a Terezu Martínkovou. Dráček Hasík je dětem vždy kamarádem. Jde o preventivně výchovný program s názvem „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Tento projekt je vyučován ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině, kterou máme již za sebou, naše děti poznávaly hravou formou důležitá telefonní čísla, vlastnosti ohně. Vštěpovaly se jim zásady, že oheň dětem do rukou nepatří. Učily se přivolat si pomoc hasičů, policie, záchranné služby a rozšířily si základy zdravovědy. Děti získaly vědomosti, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, jak pomoci hořícímu člověku. Děti byly za své znalosti ohodnoceny dárečkem s danou tématikou. Jako poděkování přislíbily obrázek na hasičské téma.  Velice děkujeme paní instruktorkám za skvěle připravenou projektovou hodinu a již nyní se těšíme na další.