Hasík opět ve 2. ročníku

V rámci projektu „Hasík“ naši školu pravidelně navštěvují s preventivním výchovným programem s názvem „ Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ dobrovolní hasiči z Dolních Životic. Tento projekt byl vyučován ve dvou vyučovacích hodinách instruktory Bc. Lucii Černínovou, Terezou Martínkovou a Václavem Polákem. V první hodině děti poznávaly hravou formou vlastnosti ohně, vštěpovaly se jim zásady, že dětem oheň do rukou nepatří. Učily se přivolat si pomoc hasičů, policie, záchranné služby a rozšířily si základy zdravovědy. V druhé hodině si prakticky nacvičily, jak se mají zachovat v krizových situacích, jak se chovat v případě požáru v místnosti, jaké dodržovat zásady a bezpečnostní opatření při odchodu z hořící místnosti.  Děti se také seznámily s hlásiči požáru, s hasicími přístroji a jejich umístěním ve škole. Přítomnost všem dělal dráček Hasík, který ukrýval ve své kapse dobroty. Všichni byli odměněni pexesem a omalovánkou. Cílem celého projektu bylo, aby děti získaly důvěru, aby se nebály při případném opravdovém zásahu z výstroje hasiče, vytvořily si respekt z ohně a nebály se v takových situacích jednat. Velmi děkujeme všem instruktorům za velmi přínosnou a skvělou reprezentaci projektu.