Hasík ve 2. ročníku

V rámci projektu „Hasík“ naši školu pravidelně navštěvují dobrovolní hasiči  z Dolních Źivotic. Naši druháčci se i v tomto školním roce těšili na instruktorky Bc. Lucii Čermínovou a Terezu Martínkovou. Dráček Hasík je dětem vždy kamarádem. Jde o preventivně výchovný program s názvem „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Tento projekt je vyučován ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině, kterou máme již za sebou, naše děti poznávaly hravou formou vlastnosti ohně. Vštěpovaly se jim zásady, že oheň dětem do rukou nepatří. Učily se přivolat si pomoc hasičů, policie, záchranné služby a rozšířily si základy zdravovědy. Děti získaly vědomosti, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. V rámci projektu se děti také dověděly, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu.

 

V úterý 17.3. si žáci zopakují poznatky z první hodiny a prakticky nacvičí, jak se mají zachovat v krizových situacích souvisejících s ohněm, uvidí výstroj hasiče, aby se jej nebáli při případném opravdovém zásahu, seznámí se s hasicími přístroji a jejich umístěním ve škole.

Cílem celého projektu je, aby děti získaly důvěru a vytvořily si respekt z ohně. Děti mají slíbenou přítomnost i dráčka Hasíka, na kterého se velmi těší. Možná bude ve své kapse ukrývat i něco sladkého. Necháme se tedy překvapit. Velmi děkujeme instruktorkám Bc. Lucii Čermínové a Tereze Martínkové za skvělou prezentaci projektu.