Hasík ve škole

V pondělí 13.2. navštívil žáky 1. a 2. ročníku dráček Hasík. Preventivně výchovný program s názvem „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ dětem představily instruktorky Tereza Lukášová a Lucie Černínová. Při výuce hravou formou se žáci učili například respektu z ohně, zásady, že oheň dětem do rukou nepatří, přivolat si pomoc hasičů, policie a rozšířili si základy zdravovědy. Po splnění úkolů, které děti dostaly za domácí úkol, budou mít za sebou úspěšně splněnou první část tohoto projektu.