Hello games v U6

Ve středu 14.6. jsme se vydali vlakem na soutěž smíšených družstev Hello games v Ostravě U6 Malý svět techniky, kterou pořádala jazyková škola Hello. Soutěže se zúčastnilo 25 škol ve složení šestičlenného družstva. Za každou třídu byli vybráni žáci, kteří soutěžili v již dané disciplíně. Po slavnostním zahájení a představení poroty začalo samotné soutěžní klání. Za druhou třídu soutěžila Dorotka Košárková ve hře na housle. Za třetí ročník změřily své znalosti ve zdravovědě dvě žákyně Justýnka Volkmerová a Klaudinka Stonišová.  Za čtvrtou třídu plnily matematickou disciplínu Markétka a Martinka Janků.  Stelinka Stonišová soutěžila za pátou třídu v anglickém jazyce. 

Na závěr si děti týmově zasportovaly. Po vyhlášení vítězů všechny děti získaly účastnické listy i sladké odměny. Také jsme využili volného vstupu a prohlédli jsme si prostory a expozice U6 a Světa techniky. Děti byly nadšeny, vše si užily a z celého dne si odnesly spoustu zážitků. Všem žákyním děkuji za reprezentaci naší školy. Velice děkuji paní vychovatelce Janě Šustrové za starostlivý doprovod a celodenní péči o naše soutěžící.