Kurz předškoláčků pokračuje

Ve středu 16.4.2014 pokračoval pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany Remešové kurz předškoláků.  Paní učitelka se s dětmi přivítala, vyprávěly si spolu o významu Velikonoc, zazpívaly si písničku „Slepičko má“ a z minulé vyučovací hodiny si zopakovaly píseň s pohybem „Auto“. 

 

V lavicích pak skládaly dle návodu p. učitelky z barevného papíru „slepičku“, kterou si nalepily na výkres a v MŠ dozdobily prstovými barvami. Obdržely pracovní list „velikonoční vajíčka a  obrázky začínající na stejné písmeno“ ke zpracování doma. Na interaktivní tabuli společně hledaly co se do ZŠ nenosí a co do ní patří. Děti s paní učitelkou také probíraly slušné chování v ZŠ o přestávkách. Děti se již při odchodu těšily na závěrečnou cvičnou hodinu.