Hodnocení anglického kroužku v MŠ

Pololetí školního roku 2014/2015 máme za sebou a nejenom žáci základní školy, ale i děti z mateřské školy byly oceněny za skvělou práci v anglickém kroužku medailí a sladkostí. Výuka byla vždy přizpůsobena věku dětí a jejich schopnostem. Základem výuky v kroužku je zábava a radost z učení. Děti se od úplného začátku učily nejdříve pozorováním, posloucháním a vnímáním s prvotním porozuměním. Záhy začaly na tyto pokyny reagovat a odpovídat. Děti si během pololetí hravou a přirozenou formou osvojily slovní zásobu z tematických oblastí – pozdravy, pokyny, barvy, zima, základní frázi „Jak se jmenuješ?“, seznámily se s anglickým svátkem Halloweenem poznaly plyšového kamaráda Cookieho. Hrály si, kreslily, vybarvovaly, tančily a zpívaly. Během výuky děti obdržely složku, do které si dávaly výukové listy, obrázky a další materiály, se kterými v hodinách pracovaly. Odměnou za splněné úkoly jim byly motivační samolepky. V dalším pololetí budeme nadále procvičovat to, co jsme začali v pololetí prvním a naučíme se další nová slovíčka. Rodičům děkuji za spolupráci a všechny děti moc za práci v kroužku chválím, za jejich nadšení, splněné úkoly a radost z učení. 

Jana Šustrová, vyuč. ang. kroužku