Hodnocení I. čtvrtletí - konzultační den s rodiči

V polovině listopadu budou mít školáci za sebou první čtvrtletí školního roku. Jak ten čas letí! Proto se všechny učitelky a vychovatelky sejdou na pedagogické radě v úterý 10.11.2009, aby zhodnotily průběh vzdělávání a výchovy jednotlivých žáků i celých tříd. Budou se zamýšlet nad plněním učebních plánů, nad získanými kompetencemi žáků, také nad chováním dětí i nad jejich zapojením do různých aktivit či projektů školy. Určitě těm nejpilnějším, snaživým a slušným udělí pochvaly, ale těm, kteří se ještě neumí chovat podle pravidel školního řádu budou kromě rad, jak se polepšit, udělovat napomenutí. Jak přesně budou hodnotit jednotlivé přeměty nebo chování se můžete dočíst v Pravidlech pro hodnocení žáků (dříve Klasifikační řád) ve složce Dokumenty. Ve čtvrtek 12.11.2009 pak bude od 13.00 hod. do 16.30 hod. následovat konzultační den s rodiči, kde se rodiče doví, jak se daří či zatím nedaří jejich dětem. Zcela dobrovolně mohou s nimi přijít i žáci, aby si mohli poslechnout, co o nich bude hovořit třídní učitelka nebo vychovatelka, případně se mohou zapojit do rozhovoru a obhájit své výsledky učení. Všem žákům držíme palce, ať je jejich čtvrtletní snažení spravedlivě ohodnoceno.