Hodnocení prospěchu a chování, vydání vysvědčení za I. pololetí

Ve středu 31.1.2018 se sešli všichni žáci i učitelé  v jedné třídě na celoškolním hodnocení prospěchu, chování a hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí.  Paní vychovatelka J. Šustrová předala odměny  a poděkovala jednotlivým žákům, kteří  během prvního pololetí sbírali kaštany, žaludy, papír a vršky z PET láhví. Ve sběru byly také oceněny jednotlivé třídy diplomy. Paní ředitelka udělila pochvaly ředitelky školy žákům, kteří naši školu skvěle reprezentovali a umístili se na předních místech v okresních soutěžích. Žákyni 5. ročníku Martině Janků byla udělena pochvala za vzornou reprezentaci školy v okresní soutěži aerobiku ŠD, kde získala 2.místo a v soutěži Přespolní běh ZŠ. Oceněna byla také děvčata Markéta Janků, Laura Ulitzková, Amálie Macolová, Kristýna Košárková, Tereza Šenková za reprezentaci školy v soutěži Přespolní běh, kde společným úsilím získaly 1. místo. Třídní učitelky zhodnotily prospěch a chování v jednotlivých třídách a vydaly žákům v 1. a 2. ročníku VYSVĚDČENÍ  a ve 3., 4., 5. ročníku VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu. Teď už se mohou i naši prvňáčci pochlubit svým prvním vysvědčením. Úspěšně se adaptovali na školu, zvykli si na každodenní režim a již dokážou číst, psát i počítat. V pátek 2.2.2018 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. Před odchodem ze školy bude dětem ještě připomenuta bezpečnost a chování během prázdnin. Přejeme Vám, ať je i druhá polovina školního roku radostná, úspěšná a pohodová .