Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

V pondělí 10.2. se všichni, po uzavření školy a jarních prázdninách, opět s radostí setkali ve škole. Mnohé děti netrpělivě již očekávaly své vysvědčení. Společné celoškolní hodnocení prospěchu, chování a hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí proběhlo s úsměvem.

Paní vychovatelka J. Šustrová předala odměny  a poděkovala jednotlivým žákům, kteří  během prvního pololetí sbírali kaštany, žaludy, papír a vršky z PET láhví. Ve sběru byly také oceněny jednotlivé třídy diplomy. Paní ředitelka vyhodnotila činnosti, které již proběhly, nastínila další plánované aktivity a všem zaměstnancům školy poděkovala za jejich práci. Třídní učitelky zhodnotily prospěch a chování v jednotlivých třídách a vydaly žákům v 1. a 2. ročníku VYSVĚDČENÍ  a ve 3., 4., 5. ročníku VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu. Teď už se mohou i naši prvňáčci pochlubit svým prvním vysvědčením. Úspěšně se adaptovali na školu, zvykli si na každodenní režim a již dokážou číst, psát i počítat. Přejeme Vám, ať je i druhá polovina školního roku radostná, úspěšná a pohodová.