Hodnocení za III. čtvrtletí školního roku 2012/2013

V úterý 9. 4. 2013 proběhla pedagogická rada, kde třídní učitelky a vychovatelky zhodnotily prospěch a chování dětí za III. čtvrtletí. Diskutovalo se také o dalších aktivitách školy a vše se po té podrobně probralo také s rodiči ve čtvrtek dne 11. 4. 2013 na třídních schůzkách. Hlavním tématem byl plavecký výcvik, kde byli rodiče seznámeni s cenou kurzu a s vyúčtováním autobusové přepravy. Dalším bodem bylo omlouvání dětí z plaveckého výcviku a tělesné výchovy. Paní vychovatelka Jana Šustrová zhodnotila činnost školní družiny a chování žáků. Paní ředitelka navrhla možnost školního výletu na Slezskou Hartu, což bude v průběhu posledních měsíců ještě podrobně upřesněno. Rodiče byli požádáni o vyplnění dotazníku k hodnocení školy. Na závěr dostal slovo pan starosta Jaroslav Vaněk a své názory mohli vyjádřit také rodiče v závěrečné diskuzi. Následně proběhly ještě pohovory v jednotlivých třídách. V úterý dne 16. 4. 2013 se uskutečnilo společné hodnocení tříd.