Hudební koncert ve škole

Žáci 4. a 5. ročníku v rámci hudební výchovy se prezentovali hrou na svůj hudební nástroj. Žáci předvedli své umění při hře na klavír, flétnu, ale také na baskřídlovku. Protože tyto hodiny byly velmi pěkné, poutavé, zajímavé a v naší škole je mnoho žáků, kteří dovedou hrát na nějaký hudební nástroj, napadla nás myšlenka o uspořádání koncertu. Ve středu 10.5. své hudební nadání předvedlo 18 žáků, kteří zahráli různé skladbičky i skladby na klavír, flétnu, baskřídlovku a zazněla i kytara. Hodinový koncert byl nádherný a ostatní spolužáci tak měli jedinečnou příležitost ocenit um svých spolužáků. Všem účinkujícím patří velký obdiv a dík.