Hurá, jedeme do bazénu!

Opět jsme po roce zahájili výuku plaveckého výcviku s 16. přihlášenými dětmi. Děti se velmi těšily a byly plné očekávání. Nejdříve se přivítaly se svými učitelkami – „plavčicemi“, osprchovaly se, a potom hurá do vody. Děti lovily pomůcky z vody, učily se plavat s kruhem, ručkovaly kolem bazénu, hrály hry ve vodě – „Na hada, Kolo mlýnské, Spadla lžička“. Také procvičovaly správné dýchání, kopaly nohama, mávaly rukama apod. Na závěr hodiny se vyhřály v sauně a zopakovaly si všechno, co se naučily.