Hurá na prázdniny!!!

Pomalu a jistě se blížíme ke konci školního roku 2011/2012. Pro mnohé z nás to byl rok nových setkání, přátelství, ale i poznání a vědění. Všichni učitelé se s žáky především snažili naplňovat školní vzdělávací program školy, který byl hlavně ve znamení interaktivních tabulí.

V rámci nejen vyučovacích hodin jsme zažili mnoho zábavného tvoření, ke kterému patřila spousta legrace a zábavy. Pilířem každé malotřídní školy je zajisté samotná obec. K obci patří pan starosta a všichni zastupitelé, kteří ho obklopují. Všichni tito lidé mají velký podíl na tom, jak bude v obci škola fungovat. Jménem celé školy děkuji panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a zastupitelům obce za skvělou spolupráci a podporu školy. Děkuji všem zaměstnancům Obce Dolní Životice, kteří byli vždy nápomocni svou pracovitostí a šikovností. Velké poděkování patří všem zaměstnancům ZŠ i MŠ v Dolních Životicích. Děkuji paní učitelkám za jejich mistrovství, se kterým si hravě poradili. Děkuji jim za spoustu nádherné, tvůrčí a radostné práce s dětmi i nad rámec svých povinností. Cením si velice práce nejen pedagogických pracovníků, ale i správních zaměstnanců, kteří byli vždy v pravou chvíli na správném místě. Děkuji jim za celkovou péči o školu. Děkuji panu faráři Mgr. Janu Kučerovi, který se plně věnoval našim žákům a znamenitě spolupracoval s pedagogickým sborem. Děkuji členům školské rady i klubu rodičů za příjemnou a přínosnou součinnost. Všem rodičům děkuji za veškerou pomoc a podporu, kterou škole věnovali a přeji jim hodně trpělivosti při případných nezdarech jejich dětí. Dětem přeji, ať si užijí krásné prázdniny plné slunce, hry a zábavy a s radostí se v září vrátí zpět do školních lavic s touhou po novém poznání a vědění. Všem ostatním přeji krásnou dovolenou prozářenou sluncem nejen na obloze, ale i v duši.

Mgr. Lenka Smetanová