Hygiena rukou v ZŠ a MŠ

V pátek 5.10.2018 jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu ze Slezské nemocnice v Opavě s projektem Hygiena rukou. Cílem osvětové akce bylo dětem připomenout nutnost hygieny rukou prostřednictvím prezentace na interaktivní tabuli i praktickou ukázkou, předvést a vysvětlit správnou techniku mytí i objasnit, kdy je potřeba ruce umývat. Žáci se naučili správně si mýt ruce pod dohledem paní Mgr. Barbary Podolínské, pracovníka v ochraně veřejného zdraví a sestry pro nemocniční hygienu SNO  paní Jany Bystrické, které správnou techniku mytí předvedly dětem velmi zábavnou formou. Dále si děti mohly vyzkoušet umytí rukou desinfekcí a pod speciální lampou pod UV světlem si mohly ověřit, zda techniku mytí rukou zvládly. Součástí celého projektu byla ukázka sanitního vozu s výkladem vedoucího zdravotní dopravní služby SNO pana Tomáše Hozy, která byla pro děti velmi zajímavá. Jako dárek dostalo každé dítě balónek s mottem Čisté ruce a další propagační materiály.

 

 

Celý projekt nadále pokračoval v jednotlivých třídách a promítal se v různých vyučovacích předmětech, což dokládá naše fotogalerie na webových stránkách. 

Tohoto projektu se zúčastnili také děti mateřské školy. Již v průběhu týdne si paní učitelky povídaly s dětmi o významu hygieny. Společně se všichni naučili básničku Ruce, kterou pohybově ztvárnili, plnili různé úkoly a pracovní listy související s hygienou. Pracovníci Slezské nemocnice pokračovali s osvětou hygieny, a to přímo u nich v umývárně, aby si děti vše mohly řádně vyzkoušet. I dětem z mateřské školy zářila očka při pohledu na ,,sanitku“ a velkým zážitkem bylo pro ně i zapnutí světel a zvuku majáku. Všechny děti dostaly na závěr omalovánku, sladkou odměnu a balónek.

 Velmi děkujeme paní Mgr. Barbaře Podolínské, paní Janě Bystrické a panu Tomáši Hozovi za velmi poutavou a zajímavou osvětovou akci.