I. čtvrtletí - pedagogická rada a konzultační den s rodiči

Čas běží a po dvou měsících nového školního roku se blíží hodnocení prospěchu a chování našich žáků za I. čtvrtletí. K tomu se sejde pedagogická rada dne 8.11.2011, aby zhodnotila žáky po všech stránkách a udělila těm, kteří si to zaslouží, pochvalu. Také dětem navštěvující školní družinu vystaví paní vychovatelky svá ocenění. Následovat pak bude konzultační den s rodiči dne 15.11.2011 od 13.00 – 16.30 hod. Kdo bude chtít, může přijít i se svým školákem a probrat s paní učitelkami jeho úspěchy či neúspěchy. Hlavně bychom měli vždy společně hledat cestu k nápravě chyb. Těšíme se na návštěvu všech rodičů a držíme jim palce, ať jsou s výsledky svých dětí co nejvíce spokojeni. Pedagogický sbor ZŠ