I.pololetí -hodnocení a třídní schůzky

Blíží se vysvědčení za I. pololetí školního roku 2011/2012. Proto bude pedagogická rada v úterý 10.1.2012 projednávat hodnocení prospěchu žáků a tříd. Učitelky a vychovatelky budou také udělovat pochvaly nebo navrhovat kázeňská opatření za nevhodné chování či porušování školního řádu. S výsledky porady budou pak seznámeni rodiče dne 12.1.2012 od 13.00 – 17.00 hod. na třídních schůzkách. V úterý 31.1.2012 bude žákům vydán VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu.