Jak se žije jinde?

Dva dny před koncem školního roku, 28.6.2016,  nás navštívila bývalá žákyně naší školy paní Šárka Losertová Bunde se svými dětmi. Nebylo by to nic divného, ale paní Šárka žije v USA nedaleko New Yorku v Pensylvanii již šestnáct let. Proto nás nadchla myšlenka na besedu, která by dětem přiblížila život v tak veliké zemi. Nejprve žáčky seznámila s tím, jak se jí žilo v cizím státě daleko od domova. Přiblížila, jak rozsáhlé území USA zabírají, a také hovořila o systému vzdělávání v této zemi. Posluchači se rozumně ptali na spoustu věcí, mimo jiné i na život dětí ve školních lavicích, na což ochotně odpovídali sourozenci Esterka a Kubík. Vše proběhlo v příjemné atmosféře a naši žáci slyšeli i angličtinu, což je mohlo motivovat k vzdělávání a zdokonalování v tomto jazyce. Velice děkujeme paní Losertové Bunde, že si našla se svými dětmi čas na velmi pěknou a zajímavou besedu pro naši školu.