Jak voní les

V úterý 08.10. jsme uskutečnili poznávací výlet do Arboreta. Hned ráno děti rozvinuly v MŠ námětovou hru „Vůně lesa“. Postavily si z dřevěných stromů les a rozlišovaly rozdíl mezi stromem jehličnatým a listnatým. Také určovaly zvířátka bydlící v lese.

Navštívily Arboretum v Novém Dvoře, kde byly dětem  nabídnuty činnosti v přírodě. Cílem projektu bylo získat povědomí o přírodních zákonitostech z oblasti lesa. Děti využívaly všechny své smysly, jako sluch (šumění lesa, zpěv ptáků), čich (vůně jehličí, šišek a lesních plodů – ostružiny, hříbky), hmat (kouzelný košík – po hmatu poznávaly jehličí, šišky, žaludy, hříbky, listy…), zrak (barevnost lesa a život v něm – mraveniště, veverky, domeček pro hmyz. Na závěr si zazpívaly známé písně „Na mravenčí pasece, Běží liška k Táboru, Zajíčku v lesíčku". Své dojmy a zážitky si děti navzájem sdělovaly a na závěr nakreslily, co je nejvíc zaujalo.