Jarní prázdniny 15.2 - 19.2.2010

Celý týden si budou žáci užívat zimních radovánek během jarních prázdnin. Proto byli v pátek po skončení vyučování a recitační soutěže poučeni o bezpečnosti a chování během těchto prázdnin. Po návratu je čeká další soutěž, tentokrát pěvěcká, kdy si pro radost zazpívá každý svou oblíbenou lidovou písničku. Nejlepší žáci obdrží diplom a všichni pak malou odměnu za snahu a často i odvahu zpívat před domácím publikem. Přejeme všem dětem pohodu, spoustu sportovních zážitků a radostí během prázdnin.Učitelky a vychovatelky během pěti dnů budou čerpat studijní volno, kdy v době nepřítomnosti žáků si doplňují samostudiem pedagogické vědomosti a novinky, pracují i doma na dalších školních projektech, připravují se na největší událost roku – 100. výročí školy – promýšlejí program, chystají dokumenty na výstavu historie školy atd. I jim patří přání, aby se během týdne v klidu a soustředění připravily na další náročné dny školního roku.