Jen jednou, jedenkrát šla kolem láska

Tímto veršem ze Slezských písní byla představena literární soutěž – Petr Bezruč – 150 let připravenou k 150. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů našeho kraje. Láska k bližnímu, láska k rodině, láska k rodnému kraji. To jsou témata, která otevírá výše uvedený citát. Soutěž byla vyhlášena provozovatelem serveru Balonek.cz, společností Balónek z.s. se sídlem v Moravské Ostravě a mimo jiné i pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje. V kategorii K1 (do 9 let) byly odbornou porotou ohodnoceny jako vítězné i práce těchto našich malých autorů: Viktorie Kuzníková, Dorota Košárková, Jakub Gregořica, Metoděj Světlík. 

Z nejlepších prací soutěže bude vydána speciální publikace. Výtisky této publikace budou během září 2017 rozeslány na všechny základní školy a víceletá gymnázia a další školské instituce Moravskoslezského kraje, takže se o naší škole dozví i ti, kteří nevědí, že naše vesnice existuje. Pro ceny jsme si jeli do Ostravy v rámci Festivalu v ulicích 31. června 2017. Fotografie z této akce můžete shlédnout na https://www.balonek.cz/…arni-souteze. Děkujeme všem šikovným autorům za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Zuzaně Remešové za skvělou přípravu a účast v soutěži, která proběhla na konci minulého školního roku.