Konzultační den v základní škole 5.6.2014

Ve čtvrtek 5.6.2014 od 14.00 hod. – 17.30 hod. se uskuteční konzultační den s rodiči žáků 1. – 5.ročníku o chování a prospěchu ve II.pololetí. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit v určený den, domluvte si s třídními učitelkami náhradní termín. Těšíme se na Vaši návštěvu.