Konzultační den v ZŠ 1. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, ve čtvrtek 16.1. 2020 se koná konzultační den, kdy bude hodnocen prospěch a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Konzultační den proběhne od 14.30 do 17.00 hodin. Jestliže se nemůžete dostavit, máte si možnost domluvit individuální schůzku. Ve čtvrtek 30.1. 2020 bude žákům 3.-5. ročníku vydán VÝPIS vysvědčení, žáci 1.a 2. ročníku dostanou originál z důvodu slovního hodnocení. V pátek 31.1.2020 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny.