Konzultační den v ZŠ 1. pololetí 2018/2019

Vážení rodiče, ve čtvrtek 10.1. 2019 se koná konzultační den, kdy bude hodnocen prospěch a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2018/2019. Konzultační den proběhne od 14.30 do 17.00 hodin. Jestliže se nemůžete dostavit, máte si možnost domluvit individuální schůzku. Ve čtvrtek 31.1. 2019 bude žákům 3.-5 ročníku vydán VÝPIS vysvědčení, žáci 1.a 2. ročníku dostanou originál z důvodu slovního hodnocení. V pátek 1.2.2019 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny.