Konzultační den v ZŠ - hodn. 1. čtvrtletí škol. roku 2017/2018

Vážení rodiče, blíží se hodnocení prospěchu a chování našich žáků za I. čtvrtletí. Konzultační den proběhne ve čtvrtek 9.11. 2017 od 14.30 do 17.00 hodin. Těšíme se na návštěvu všech rodičů.                                 Pedagogický sbor ZŠ