Konzultační den v ZŠ - hodnocení 1.čtvrtletí šk.roku 2015/2016

Vážení rodiče, blíží se hodnocení prospěchu a chování našich žáků za I. čtvrtletí. Konzultační den proběhne dne 12.11. 2015 od 15,00 do 18,00 hodin. Můžete se dostavit i se svým školákem a probrat s paní učitelkami jeho úspěchy, případné neúspěchy. Těšíme se na návštěvu všech rodičů.Pedagogický sbor ZŠ