Konzultační den v ZŠ - hodnocení 1.čtvrtletí šk.roku 2016/2017

Vážení rodiče, blíží se hodnocení prospěchu a chování našich žáků za I. čtvrtletí. Konzultační den proběhne dne 10.11. 2016 od 14,30 do 17,00 hodin. Těšíme se na návštěvu všech rodičů.                                 Pedagogický sbor ZŠ